Vergelijkbare woorden van het woord fondament zijn:
basis, bodem, vloer, fundament, fondament
baas, grondvlak, meetkundige term, grond, beginsel,...
pin, piek, slip, basis, plaats, spleet, insnijding,...
karwij, troep, gezelschap, categorie, punt, partij,...
basis, meetkundige term, grondslag, fondament,...
staal, kiem, basis, axioma, grond, ondergrond, bedding,...
maat, grondslag, dijkdeel, versmaat,...
fundament, fundering, fondament
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...
fondament