Vergelijkbare woorden van het woord hoofdtoon zijn:
key-note (Engels), a, do, ut, motief, tonica, toonaard,...
figuur, thema, grondtoon, grond, verbinding, drijfveer,...
grondtoon, centrale grondtoon, hoofdtoon, tonaliteit,...
preponderant, grote kwint, hoofdtoon, overheersend,...
hoofdtoon
klem, nuance, klemming, nadruk, leesteken, muziekteken,...
nadruk, accent, inflexie, taalkundige term, woordtoon,...
energie, klem, herdruk, kracht, ophef, klemming,...