Vergelijkbare woorden van het woord klemtoon zijn:
energie, klem, herdruk, kracht, ophef, klemming,...
klem, nuance, klemming, nadruk, leesteken, muziekteken,...
buiging, nadruk, klemtoon
pronomen, voornaamwoord, alinea, verbuigen, syncope,...
accent, klemtoon
wijs, gebaar, gebruik, gewoonte, handeling, stijl,...
klemtoon, aanhef (muz.), stembuiging, zinsmelodie,...
modulatie, klemtoon, intonatie, toon, compositie,...
klemtoon
klemtoon
grondtoon, motief, toonaard, dominant, hoofdschakering,...
klemtoon
kern, middelpunt, hoofdzaak, accent, voornaamste,...