Vergelijkbare woorden van het woord krakeend zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, barst, scheur, schip, wilde eend,...
ezel, domoor, dommerik, canard, vogel, woord, krak,...
vogel, eend, wilde eend, krakeend, zoetwatereend
nonnetje, klappereend, brilduiker, smient, taling,...
vogel, krakeend
brandgans, vogel, pelikaan, aalscholver, snip,...
krakeend
leeuwarend, vogel, griffioen, lammergier, krakeend,...
krust, smient, taling, bergeend, krakeend, slobeend,...