Vergelijkbare woorden van het woord krust zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
ezel, domoor, dommerik, canard, vogel, woord, krak,...
vogel, krak, krust, kreest, smient, taling, ringeend,...
vogel, krak, eend, krust, soort eend, snatereend,...
krust, smient, taling, bergeend, krakeend, slobeend,...