Vergelijkbare woorden van het woord laaghartig zijn:
onverschillig, koud, kil, hard, wreed, gevoelloos,...
prut, drek, slijk, moddig, morsig, modderig, geniepig,...
vuil, scheef, geniepig, katachtig, leugenachtig, kwaad,...
nietig, nietswaardig, vuil, vals, diep, fout,...
nietswaardig, vuil, vals, grauw, gepeupel,...
schurkachtig, gemeen, doortrapt, laaghartig
kil, vuil, lastig, pijnlijk, gemeen, ruw,...
glad, vuil, vals, gemeen, fielterig, stiekem, geniepig,...
geraffineerd gemeen, zeer gemeen, zeer laag, laaghartig
genegenheid, minder, nietig, nietswaardig, vuil, vals,...
gelijk, lastig, ellendig, onaangenaam, donker, somber,...
vals, laag, gemeen, niet aanzienlijk, onadellijk,...
vuil, goor, vals, ellendig, laag, gemeen, morsig, min,...
broddelen, zondig, nietswaardig, vuil, sof, krom, vals,...
doortrapt, onverantwoordelijk, meedogenloos,...
ellendig, onaangenaam, somber, bar, misselijk, wee,...
volgende
1 2