Vergelijkbare woorden van het woord min zijn:
gunst, affectie, warmte, zwak, lust, welwillendheid,...
onder, meno, minus, geringer, min, kleiner,...
onbetekenend, prullig, popperig, luizig, zwak, iel,...
prullig, lorrig, nietig, onbeduidend, niets waard, min,...
prut, drek, slijk, moddig, morsig, modderig, geniepig,...
vuil, scheef, geniepig, katachtig, leugenachtig, kwaad,...
nietig, nietswaardig, vuil, vals, diep, fout,...
nietswaardig, vuil, vals, grauw, gepeupel,...
nietig, ijl, rank, pover, niet welig, tenger, zeer dun,...
weerkundige term, laagste prijs, geringste waarde,...
schip, des voormiddags, vaartuigen,...
onbetekenend, nietig, fijn, benauwd, laag, pienter,...
minder, klein, minteken, min, teken, aftrek, tekort,...
min
genegenheid, slap, lusteloos, nietig, kwak, netelig,...
onbetekenend, nietig, ijl, pover, mager, schraal,...