Vergelijkbare woorden van het woord lastez zijn:
ezel, lastdier, zoogdier, muilezel, muilpaard,...
lastez, muildier, pakez
lastez, muildier, muilez