Vergelijkbare woorden van het woord pakez zijn:
muildier, muilez, pakez
ezel, lastdier, zoogdier, muilezel, muilpaard,...
lastez, muildier, pakez