Vergelijkbare woorden van het woord muilez zijn:
muildier, muilez, pakez
ezel, lastdier, zoogdier, muilezel, muilpaard,...
lastez, muildier, muilez