Vergelijkbare woorden van het woord lepelaar zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, eendachtige vogel, ral, rak, reiger, longois,...
kwak, vogel, moerasvogel, ibis, lepelaar, takkendief,...
lepelaar
vogel, lepelaar, ooievaar
vogel, lepelaar, ooievaar, uiver, steltloper,...
vogel, lepelaar, ooievaar
ibis, lepelaar, ooievaar, maraboe, nimmerzat
lepelaar
vogel, wulp, snip, ral, snep, griet, grutto,...
kwak, vogel, wulp, pelikaan, snip, ral, griet, grutto,...
lepelaar, maraboe, maraboet, eiber, uiver, reiger,...