Vergelijkbare woorden van het woord eiber zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, moerasvogel, ooievaar, lepelglans, lepelreiger,...
kwak, vogel, moerasvogel, ibis, lepelaar, takkendief,...
vogel, ooievaar, eiber, stork, eidebaar, waadvogel,...
vogel, wulp, snip, ral, snep, griet, grutto,...
vogel, snip, snep, koet, eiber
vogel, ooievaar, eiber, uiver
lepelaar, maraboe, maraboet, eiber, uiver, reiger,...