Vergelijkbare woorden van het woord ooievaar zijn:
klets, sukkel, schip, jenever, zwak, vaartuig,...
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, eendachtige vogel, ral, rak, reiger, longois,...
vogel, nijlreiziger, nijlvogel, reigerachtige vogel,...
vogel, moerasvogel, ooievaar, lepelglans, lepelreiger,...
vogel, ooievaar
vogel, boa, ooievaar, marabout, grafkapel, koffiekan,...
vogel, lepelaar, ooievaar, uiver, steltloper,...
vogel, insect, steekmug, ooievaar, hooiwagen,...
vogel, ooievaar, eiber, stork, eidebaar, waadvogel,...
ibis, lepelaar, ooievaar, maraboe, nimmerzat
vogel, wulp, snip, ral, snep, griet, grutto,...
kwak, vogel, wulp, pelikaan, snip, ral, griet, grutto,...
ooievaar
vogel, ooievaar, eiber, uiver
ooievaar
volgende