Vergelijkbare woorden van het woord meerkol zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, eendachtige vogel, ral, watervogel, ralachtigen,...
vogel, zwarte vogel, raafachtige vogel,...
vogel, kraai, zwarte vogel, raafachtige vogel, roek,...
kraai, gaai, raaf, roek, ekster, kauw, meerkol
vogel, meerkol, woutermannetje
vogel, meerkol
vogel, meerkol
gaai, meerkol
vogel, meerkoet, gaai, meerkol
vogel, meerkol
vogel, meerkol
meerkol
vogel, meerkol
vogel, fitis, kraai, keep, kwikstaart, klauwier,...