Vergelijkbare woorden van het woord voegwoord zijn:
laatste, overgebleven stuk, voegwoord, slot,...
Middeleuropese tijd, Zeeuwse landmaat, varkensvlees,...
naslagwerk, voegwoord, karakters
onverschillig, even, egaal, idem, identiek,...
waarachtig, echt, diep, heus, vast, product, juist,...
faam, ponteneur, eerbetoon, luister, ere, naam, prijs,...
er, nademaal, naardien, daarnet, costi, dewijl, ginds,...
nadeel, louter, mare, gerucht, bloot, enkel, alleen,...
Babylonische priester, voegwoord,...
bijwoord, deeltje, rededeel, voegwoord, voorzetsel,...
pronomen, voornaamwoord, wijs, persoon, woord,...
voornaamwoord, bijwoord, rededeel, voegwoord,...
voegwoord, voorzetsel
pronomen, voornaamwoord, alinea, verbuigen, syncope,...
klaar, bijwoord, voegwoord, aluminium, perfect,...
bijwoord, voegwoord, later, dichterbij, bij, natrium,...