Vergelijkbare woorden van het woord neerslachtig zijn:
onverschillig, sloom, traag, dofweg, apatisch,...
slap, apatisch, afval, mak, dof, schip, zwak, vaartuig,...
desolaat, kelderachtig, donker, zwaarmoedig, stroef,...
lusteloos, smartelijk, onaangenaam, somber, morrig,...
verlegen, schuchter, beschroomd, zuinig, bleu, timide,...
onbehaaglijk, bedrukt, neerslachtig, ontmoedigd,...
smartelijk, donker, somber, naar, droevig, rouwig,...
smartelijk, desolaat, verdrietig, weinig, aangedaan,...
smartelijk, somber, naar, droevig, bedroefd,...
kaartterm, bridgeterm, neerslachtig, somber gestemd,...
somber, gedrukt, miltziek, hypochonder, zwartgallig,...
somber, zwaarmoedig, neerslachtig, afgedrukt, bedrukt,...
lusteloos, somber, verdrietig, droevig, gemelijk,...
neerslachtig
somber, beklemmend, stroef, akelig, droevig, treurig,...
benard, benauwd, somber, sip, bezorgd, bezwaard,...
volgende
1 2