Vergelijkbare woorden van het woord netzo zijn:
gelijk, bijwoord, ook, eveneens, evenveel, alleens, id,...
gelijk, bijwoord, ook, idem, dito, item, netzo, eender,...
gelijk, enerlei, gelijkwaardig, overeenkomend,...