Vergelijkbare woorden van het woord idem zijn:
onverschillig, even, egaal, idem, identiek,...
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
samen, en, bijwoord, toch, zowel, als, daarenboven,...
gelijk, bijwoord, zowel, ook, tevens, daarenboven,...
uniform, gelijke hoeveelheid, idem, hetzelfde aantal,...
eveneens, idem
idem, dezelfde, eender
gelijk, dergelijk, idem, eender, evenzo, hetzelfde,...
gelijk, bijwoord, post, onderwerp, idem, it, evenzo,...
idem
idem, evenzo, identiek
egaal, gelijk, supra, zo, idem, id, dito, identiek,...
gelijk, bijwoord, ook, idem, dito, item, netzo, eender,...
idem
idem, a.v., u.a.
gelijk, idem, id, item, identiek, it., eendere,...
volgende
1 2