Vergelijkbare woorden van het woord nonnetje zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
ezel, domoor, dommerik, canard, vogel, woord, krak,...
wulp, snip, watersnip, ral, gans, snep, griet, grutto,...
vogel, eendachtige vogel, duikergans, zwemvogel,...
nonnetje, klappereend, brilduiker, smient, taling,...
aardworm, tarweaaltje, draadworm, regenworm, nonnetje,...
nonnetje, zaagbekeend
nautilus, nonnetje, gaper, mossel, oester,...
nonnetje, duikergans, weeuwwtje, weeuwtje, pinduiker