Vergelijkbare woorden van het woord onderzijde zijn:
basis, bodem, vloer, grond, ondereind, onderzijde
ondereind, onderzijde
baas, grondvlak, meetkundige term, grond, beginsel,...