Vergelijkbare woorden van het woord ontroerd zijn:
schut, ontredderd, perplex, paf, verbaasd,...
woest, ontredderd, berooid, droevig, bedroefd,...
bewogen, geraakt, geroerd, geschokt, ontroerd,...
aangedaan, geroerd, ontroerd, getroffen, geŽmotioneerd,...
beledigd, nijdig, aangedaan, boos, raak, gewond,...
aangedaan, bewogen, geraakt, diep ontroerd, gekleed,...
slap, ontroerd, teer, gevoelig, week, teergevoelig,...
aangedaan, bewogen, geraakt, geroerd, ontroerd,...
onthutst, verward, perplex, paf, verbijsterd, ontroerd,...
ontroerd, bedorven, ontsteld
desolaat, wanhopig, ontroerd, bedroefd, zeer bedroefd,...
bewogen, ontroerd, met bewogenheid, zenuwachtig,...
smartelijk, desolaat, verdrietig, weinig, aangedaan,...
onthutst, verward, verslagen, paf, verbijsterd,...
hartstochtelijk, pathetisch, teer, gemoedelijk, pathos,...