Vergelijkbare woorden van het woord stork zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
kwak, vogel, moerasvogel, ibis, lepelaar, takkendief,...
vogel, lepelaar, ooievaar, uiver, steltloper,...
vogel, ooievaar, eiber, stork, eidebaar, waadvogel,...