Vergelijkbare woorden van het woord ook zijn:
met, allebei, saampjes, ieder, met elkaar, tegelijk,...
Babylonische priester, voegwoord,...
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
maar, bijwoord, weliswaar, desniettegenstaande,...
samen, bijwoord, voegwoord, omtrent, aanstonds, als,...
samen, voegwoord, zowel, mits, wanneer, ook, zo,...
bijwoord, verder, ook, daarbij, tevens, eveneens,...
gelijk, bijwoord, ook, eveneens, evenveel, alleens, id,...
gelijk, dergelijk, naar, ook, strokend, analoog,...
met, drank, bijwoord, ook, insgelijks, honingdrank,...
bijwoord, ook, tevens, eveneens, evenzeer, idem,...
gelijk, bijwoord, prompt, spoedig, aanstonds, gauw,...
bijwoord, zowel, ook, daarbij, ieder, almee, meteen,...
bijwoord, ook, tevens, bovendien, nevens
samen, gelijk, bijwoord, aanstonds, als, ook, daarbij,...
bijwoord, toch, ook, echter, nochtans, niettemin