Vergelijkbare woorden van het woord tevens zijn:
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
samen, bijwoord, voegwoord, omtrent, aanstonds, als,...
samen, en, bijwoord, toch, zowel, als, daarenboven,...
samen, bijwoord, zowel, als, ook, daarenboven,...
samen, tevens, omnia, elk, een elk, allen, elkeen,...
bijwoord, ook, tevens, eveneens, evenzeer, idem,...
gelijk, bijwoord, prompt, spoedig, aanstonds, gauw,...
met, drank, bijwoord, ook, tevens, eveneens,...
voegwoord, ook, tevens, bovendien, mitsgaders,...
bijwoord, zowel, ook, daarbij, ieder, almee, meteen,...
voegwoord, ook, tevens, bovendien, daarenboven,...
ook, tevens, eveneens
gelijk, bijwoord, zowel, ook, tevens, daarenboven,...
samen, en, bijwoord, verder, zelfs, zowel, als, ook,...
tevens, contemporain, synchroon, simultaan, meteen,...
bijwoord, verder, ook, daarbij, tevens, eveneens,...
volgende
1 2