Vergelijkbare woorden van het woord order zijn:
laatste, slot, einde, decreet, officieel bericht,...
plicht, taak, oefening, opgelegde taak, karwei,...
notificatie, bericht, aanzegging, mededeling,...
taak, opdracht, verplichting, deun, moeilijkheid, dol,...
opdracht, aanzegging, last, bepaling, decreet,...
besluit, bulletin, order, communiqué, dienstbericht
opdracht, last, bevel, order, bestelling, lastgeving
opdracht, order, commissie, aankoop, opgelegde taak,...
roede, last, bepaling, les, bevel, verordening, order,...
irade, oekaze, verordening, order, mandaat, plakkaat,...
last, bevel, order, gebod, machtspreuk,...
opdracht, last, bevel, order, vuur, ga, militair,...
opdracht, ceel, bevel, order, commissie, cedel,...
verordening, order, leer, scholing, regel, dienstorder,...
order, vuur, mars, halt, commando, sta
taak, opdracht, probleem, mededeling, oefening, les,...
volgende
1 2