Vergelijkbare woorden van het woord voorschrift zijn:
balk, staf, ijzeren staaf, roe, dunne stengel,...
taak, opdracht, verplichting, deun, moeilijkheid, dol,...
bedinging, notering, voorschrift, bevel, kwalificatie,...
opgave, uur privaatonderzoek, cursus, Frans lidwoord,...
opdracht, aanzegging, last, bepaling, decreet,...
keur, scriptie, decreet, bevel, statuut, maatregel,...
besluit, opdracht, bekendmaking, last, bevel,...
staf, standaard, model, leidraad, schaal, grondregel,...
kloof, kanon, norm, maatstaf, dalvorm, canyon,...
mededeling, koord, spoor, groef, schreef, lis, weg,...
bepaling, verordening, overeenkomst, leiding, bestuur,...
klapper, professorale les, uitgewerkte aantekeningen,...
alinea, gebruik, gewoonte, leidraad, formaliteit,...
verordening, order, leer, scholing, regel, dienstorder,...
bericht, mededeling, scholing, instructie, voorschrift,...
richtinggevend, richtlijn, voorschrift
volgende