Vergelijkbare woorden van het woord prijs zijn:
faam, ponteneur, eerbetoon, luister, ere, naam, prijs,...
aanzien, compliment, faam, eer, groente, soort groente,...
teerling, scheut, leven, loot, spruit, poot,...
kroning, prijs, het bekronen, lauweren
prijs, bedrag, notering, prijslijst, prijsbepaling,...
massa, pluk, hoop, prijs, opbrengst, poet, roof, prooi,...
aubade, eerbetoon, prijs, egards, groet, defilé,...
som, paai, hoeveelheid, beloop, prijs, uitkomst,...
prijs, premie
belang, nut, bruikbaarheid, valuta, waard, gehalte,...
prijs, waarde, waarde (Frans)
eer, lof, roem, glorie, reputatie, tel, prijs,...
prijs, waarde, studietoelage
som, prijs, totaal, bedrag, geldsom
bonus, prijs, toeslag, handgeld, extra toelage, opgeld,...
fooi, prijs, loon, remuneratie, verdienste, honorarium,...
volgende
1 2