Vergelijkbare woorden van het woord prix zijn:
eer, lof, lot, bekroning, tarief, buit, eerbewijs,...
belang, nut, bruikbaarheid, valuta, waard, gehalte,...
prix, beurs, stipendium, studiebeurs