Vergelijkbare woorden van het woord roek zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, aanspreker, schip, zwarte vogel,...
kraai, ka, gaai, raaf, roek, merel, ekster
vogel, kraai, zwarte vogel, raafachtige vogel, roek,...
kraai, gaai, raaf, roek, ekster, kauw, meerkol
kraai, roek, geestelijke
gaai, raaf, roek, ekster, kauw
vogel, roek
roek, rokraaf
koer, ka, roek, kauw, dole
kraai, notenkraker, gaai, roek, ekster, kauw
vogel, fitis, kraai, keep, kwikstaart, klauwier,...
roek
roek