Vergelijkbare woorden van het woord schriel zijn:
los, licht verward, regenworm, schraaltjes, zeer dun,...
niet weldadig, onbeduidend, armoedig, kaal, armzalig,...
nietig, ijl, rank, pover, niet welig, tenger, zeer dun,...
koud, kil, scherp, ijl, rank, ruw, pover, niet welig,...
niet welig, mager, schraal, dor, steriel, vergeefs,...
schraal, hark, schriel, schoffel, wiedhaak, wiedijzer,...
spaarzaam, weinig, schriel, kaal, karig, gierig, sip,...
onbetekenend, nietig, ijl, pover, mager, schraal,...
ijl, pover, mager, schraal, min, pier, bleek, mul,...
pover, schraal, spaarzaam, nederig, ingetogen,...
woest, glad, pover, schraal, bloot, naakt, haveloos,...
schriel, karig, gierig, vrekkig, zuinig,...
benauwd, dom, halsstarrig, krap, klein, begrensd, saai,...
vuil, laag, gemeen, haveloos, min, smerig, zedeloos,...
fijn, mager, klein, langgerekt, eng, gering, schriel,...
knap, precies, diep, waar, warm, dicht, innig, diepst,...
volgende