Vergelijkbare woorden van het woord mager zijn:
onbetekenend, prullig, popperig, luizig, zwak, iel,...
los, licht verward, regenworm, schraaltjes, zeer dun,...
uitloper, fijn, scheut, loot, dunne stengel, tenger,...
niet weldadig, onbeduidend, armoedig, kaal, armzalig,...
dof, mager, schraal, spaarzaam, onvruchtbaar
rank, mager, tel, teer, delicaat, onbeduidend, smal,...
ijl, fijn, mager, iel
mager, teer, tenger, broos, fragiel, breekbaar, teder
mager, slank
genegenheid, slap, lusteloos, nietig, kwak, netelig,...
onbetekenend, nietig, ijl, pover, mager, schraal,...
ijl, pover, mager, schraal, min, pier, bleek, mul,...
niet welig, mager, schraal, dor, steriel, vergeefs,...
fijn, mager, fijntjes, onvast, ras, vergankelijk, teer,...
fijn, mager, klein, langgerekt, eng, gering, schriel,...
vrij, los, ijl, op, mager, ijdel, lens, loos,...