Vergelijkbare woorden van het woord significantie zijn:
belang, notificatie, verklaring, nut, begrip, klem,...
slot, belang, genegenheid, verlangen, lust, begeerte,...
belang, bevatting, zin, strekking, omvang, betekenis,...