Vergelijkbare woorden van het woord smeent zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
ezel, domoor, dommerik, canard, vogel, woord, krak,...
vogel, eend, wilde eend, soort eend, watervogel,...
brandgans, vogel, pelikaan, aalscholver, snip,...
vogel, eend, flamingo, smient, taling, rotgans, zwaan,...
vogel, eend, smient, smeent, smint, smeend