Vergelijkbare woorden van het woord smient zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
ezel, domoor, dommerik, canard, vogel, woord, krak,...
vogel, krak, krust, kreest, smient, taling, ringeend,...
nonnetje, klappereend, brilduiker, smient, taling,...
vogel, pelikaan, aalscholver, schollevaar, snip, stern,...
vogel, smient
vogel, eend, flamingo, smient, taling, rotgans, zwaan,...
brandgans, vogel, pelikaan, aalscholver, snip,...
vogel, eend, smient, smeent, smint, smeend
vogel, eend, smient, zwemvogel, zeefbek, fluiteend
brilduiker, smient, pijlstaart, duikeend, bergeend,...
krust, smient, taling, bergeend, krakeend, slobeend,...