Vergelijkbare woorden van het woord woordtoon zijn:
klem, nuance, klemming, nadruk, leesteken, muziekteken,...
nadruk, accent, inflexie, taalkundige term, woordtoon,...