Vergelijkbare woorden van het woord zetel zijn:
huis, flat, woning, bungalow, accommodatie,...
taak, rol, aard, verrichting, werking, post, werkkring,...
rustbank, rustbed, kleine canapé, canapé, kussenzetel,...
volgende