Vergelijkbare woorden van het woord lichaamsdeel zijn:
steun, hulp, handlanger, toeverlaat, factotum, doeal,...
sleutelbeen, lichaamsdeel
moker, sleg, slegel, slegge, slei, klopper, stel,...
band, zwachtel, windsel, gewrichtsband, slotband, pees,...
ruggengraat, spina, ruggenstreng, lichaamsdeel,...
reservoir, waterreservoir, depressie, kom, monden,...
moeder, vrouwelijk familielid, ma, mama, lichaamsdeel,...
verstandskies, kies, element, molenaar, uitsteeksel,...
vaatkanaal, waterader, lichaamsdeel
woekeraar, snor, boei, zoogdier, gezichtshaar,...
middel, snede, belasting, omvang, gestalte, leest,...
bloedlichaampje, lichaamsdeel
schel, netvlies, retina, membraan, vaatvlies,...
zij, lee, flank, rugstuk, soort rundvlees, lichaamsdeel
maat, grondslag, dijkdeel, versmaat,...
lid, klap, plaat, blad, luik, afsluiting, val, bek,...