Vergelijkbare woorden van het woord lichaamsdeel zijn:
sin, golf, inham, bocht, meetkundige term, holte,...
netelig, hachelijk, fijn, tactvol, behoorlijk, keurig,...
hielpees dikke, spier, lichaamsdeel
wrak, beschadigd, tremel, slecht, tors, torso, hol,...
spelbreker, kijfachtig persoon, lichaamsdeel
ribbenkast, thorax, borstholte, borst, lichaamsdeel,...
borstkas, kledingstuk, borst, lichaamsdeel, ribbenkast,...
borstkas, lichaamsdeel
portier, maagportier, maaguitgang, lichaamsdeel
maagdenvlies, lichaamsdeel
hymen, lichaamsdeel
pen, pin, spie, niet, spijker, klinkbout, naald, stift,...
kloet, poot, klauw, fooi, macht, tengel, kaartterm,...
kneukel, tengel, handdeel, duim, lichaamsdeel, poot,...
deel (medisch), lichaamsdeel
grimas, scheur, sneb, aangezicht, baai, riviermonding,...