Vergelijkbare woorden van het woord lichaamsdeel zijn:
doekspeld, kuitbeen, sluitspeld, lichaamsdeel,...
lippen, lichaamsdeel
huidverdikking, huidverharding, verdikte huid, zwil,...
tars, tara, lichaamsdeel
lepel, lichaamsdeel
cubitus, lichaamsdeel, gewricht
oogvlies, lichaamsdeel
maagmond, lichaamsdeel, bovenste maagopening
klankbord, monddeel, lichaamsdeel, obturator, smaak,...
aorta, arterie, lichaamsdeel, hoofdslagader
nasalis, lichaamsdeel
zaadleider, zaadkanaaltje, lichaamsdeel
epiglottis, lichaamsdeel
strotklepje, keellelletje, lichaamsdeel
gorgel, larynx, lichaamsdeel, larynx Grieks
schouderblad, lichaamsdeel