Vergelijkbare woorden van het woord gelijk zijn:
koel, egaal, gelijk, enerlei, onbewogen, gelijkmatig,...
gelijk, voegwoord, naar, zo, ut, ook zo, alzo, evenals,...
egaal, gelijk, supra, zo, idem, id, dito, identiek,...
gelijk, evenredig
gelijk, bijwoord, ook, idem, dito, item, netzo, eender,...
vrij, gelijk, los, remise, kamp, onbeslist, kiet,...
gelijk, garage, overmaking, bewaarplaats, schermterm,...
gelijk
gelijk, analoog, overeenkomend, overeenstemmend,...
snel, geredelijk, gelijk, werkelijk, prompt, dra,...
gelijk, gladmaken, egaliseren, effen, raseren, banen,...
onverschillig, gelijk, glad, effen, identiek,...
gelijk, voegwoord, krek, lijk, zoals, juist als,...
gelijk, op hetzelfde, akkoord, op elkaar, over elkaar,...
samen, gelijk, bijwoord, aanstonds, als, ook, daarbij,...
gelijk, gelijkmatig, krijgsgewaad, wapenrok, werkpak,...