Vergelijkbare woorden van het woord gelijk zijn:
waarachtig, rondborstig, goed, echt, waar, braaf,...
onverschillig, egaal, flegmatiek, onverstoorbaar,...
tevens, contemporain, synchroon, simultaan, meteen,...
slim, goochem, scherpzinnig, sluw, listig, doortrapt,...
samen, bijwoord, tezamen, op elkaar, innig samen,...
pal, spoedig, spoorslags, subiet, dadelijk,...
met, allebei, saampjes, ieder, met elkaar, tegelijk,...
enerlei, specifiek, dergelijk, identiek,...
onbewogen, pal, bestendig, straf, onverzettelijk, krap,...
bijwoord, tevens, gelijktijdig, direct, meteen,...
dra, spoedig, aanstonds, dadelijk, onmiddellijk, dan,...
bijwoord, zowel, ook, daarbij, ieder, almee, meteen,...
eeuwig, samen, bestendig, geregeld, regelmatig,...
openhartig, overholen, gelijk, plat, geslepen, glad,...