Vergelijkbare woorden van het woord berooid zijn:
woest, ontredderd, berooid, droevig, bedroefd,...
zonder buit, zonder geld, blut, foetsie, arm, rut,...
wanhavenig, palterig, arm, kaal, slons, sjofel, veilig,...
woest, glad, pover, schraal, bloot, naakt, haveloos,...
deun, ellendig, pover, schraal, somber, haveloos,...
maat, ellendig, pover, schraal, krap, platzak,...
platzak, kaal, arm, berooid, zonder geld, rut, gust,...
ellendig, min, misselijk, slecht, zorgelijk, armoedig,...
ellendig, pover, haveloos, kaal, armoedig, armzalig,...
armoedig, zeer behoeftig, zeer arm, straatarm, merode,...
pover, mager, schraal, krap, luttel, weinig, eenvoudig,...
nietig, ijl, rank, pover, niet welig, tenger, zeer dun,...
niet weldadig, onbeduidend, armoedig, kaal, armzalig,...
koud, kil, scherp, ijl, rank, ruw, pover, niet welig,...
doodarm, zonder geld, zeer behoeftig, zeer arm, arm,...