Vergelijkbare woorden van het woord hoedanigheid zijn:
complexie, kwaliteit, aard, situatie, staat, stand,...
aanzien, majesteit, decorum, decanaat, valentie, graad,...
register, gesteldheid, notitie, overzicht, prachtig,...
complexie, geaardheid, gesteldheid, natuur, slag,...
familie, slag, type, categorie, zwaarte, aard,...
zwaarte, kaliber, waarde, peil, allooi, essaai, inhoud,...
goedheid, eerlijkheid, braafheid, goede eigenschap,...
aanzien, gesteldheid, wezen, elite, stal, plaats,...
categorie, soort, groep, orde, stand, kaste, rubriek,...
energie, menigte, massa, autoriteit, staat, gebied,...
belang, nut, bruikbaarheid, valuta, waard, gehalte,...
gesteldheid, aard, soort, gehalte, rang, klasse,...
taak, rol, aard, verrichting, werking, post, werkkring,...
merk, gesteldheid, kenteken, aard, eigenaardigheid,...
plaats, hoeveelheid, staat, betrekking, ligging, stand,...
eerlijkheid, laagheid, ego´sme, luiheid, koppigheid,...
volgende
1 2