Vergelijkbare woorden van het woord minnetjes zijn:
nietswaardig, vuil, vals, grauw, gepeupel,...
nietig, ijl, rank, pover, niet welig, tenger, zeer dun,...
koud, kil, scherp, ijl, rank, ruw, pover, niet welig,...
lusteloos, ijl, mager, mat, tint, grasveld, verlegen,...
slap, lastig, netelig, fijn, innig, rank, zacht,...
pover, mager, schraal, krap, luttel, weinig, eenvoudig,...
genegenheid, slap, lusteloos, nietig, kwak, netelig,...
onbetekenend, nietig, ijl, pover, mager, schraal,...
redelijk, behoorlijk, lala, dunnetjes, enigszins,...
minnetjes
slap, teer, flauw, kleintjes, minnetjes, miezerig,...
ellendig, min, schandelijk, minnetjes, minderwaardig,...
genegenheid, minder, nietig, nietswaardig, vuil, vals,...
vuil, vals, laag, gemeen, klein, min, verwerpelijk,...