Vergelijkbare woorden van het woord onguur zijn:
niet zalig, lam, noodlottig, droevig, zielig, armoedig,...
grim, toorn, woede, onvriendelijk, dreigend, boos, fel,...
nietswaardig, vuil, vals, grauw, gepeupel,...
wild, woest, ongevoelig, brutaal, elementair, grof,...
glad, vuil, vals, gemeen, fielterig, stiekem, geniepig,...
woest, koud, harteloos, onbewogen, gevoelloos,...
koud, kil, ellendig, ruw, onaangenaam, schraal,...
ellendig, benard, benauwd, krap, klein, bar, walgelijk,...
lieveling, slap, ellendig, bar, naar, jong, eng,...
ellendig, onaangenaam, somber, bar, misselijk, wee,...
gemeen, ruw, onheilspellend, akelig, onguur,...
repugnant, akelig, onguur, afschuwelijk,...
corrupt, onguur, oneerlijk, veil, onbetrouwbaar,...
laag, gemeen, min, verdacht, verraderlijk, onguur,...
harteloos, vuil, vals, laag, gemeen, fielterig,...
onfris, onguur, vies, onsmakelijk, walgelijk, goor
volgende
1 2