Vergelijkbare woorden van het woord koel zijn:
koel, koud, kil, fris
koel, koud, lauw, apatisch, laconiek, flegmatiek,...
koel
koel, spaarzaam, achterbaks, ingetogen, gesloten,...
koel, onaangedaan, cynisch
onverschillig, koel, dikhuidig, harteloos, lusteloos,...
fris, onverschillig, koel, hardvochtig, onvriendelijk,...
koel, koud, gevoelloos, onaandoenlijk,...
onverschillig, koel, zonder hartelijkheid
koel, uitsluitend, besloten, terughoudend,...
koel, koudjes
koel, egaal, gelijk, enerlei, onbewogen, gelijkmatig,...
koel, koud, kil, wreed, streng, meedogenloos, hard
maagdelijk, koel, statig, rein, kalm, bedaard,...
laconiek, kortweg, ronduit, bondig, bruusk, korzelig,...
ondoorgrondelijk, dicht, toe, niet toegankelijk,...
volgende
volgende