Vergelijkbare woorden van het woord somber zijn:
kil, eenzaam, verlaten, somber, bar, naar, schedel,...
wanhopig, somber, droevig, treurig, triest,...
somber, terneergeslagen
ongelukkig, gemeen, ruw, donker, somber, ramp, duister,...
snel, grillig, somber, naar, akelig, onguur, ijzig,...
somber, naar, akelig, ongezellig, angstig
smartelijk, somber, droevig, treurig, bedroefd, triest,...
vuil, onwettig, morsig, donker, somber, verdacht, nors,...
somber, suf, bedompt, mistig, vochtig, duf, muf,...
somber, schansgraver, geniesoldaat, droevig gestemd,...
somber, droefgeestig
smartelijk, somber, naar, droevig, bedroefd,...
benard, benauwd, somber, sip, bezorgd, bezwaard,...
somber, zwaarmoedig, neerslachtig, afgedrukt, bedrukt,...
ruw, somber, naar, eng, onheilspellend, akelig, ijzig,...
smartelijk, donker, somber, naar, droevig, rouwig,...