Vergelijkbare woorden van het woord somber zijn:
somber, droevig, droefgeestig, klagend, elegisch,...
somber, droevig, noodlottig, hartverscheurend,...
somber, naar, droevig, betrokken, miezerig,...
smartelijk, ellendig, somber, naar, erg, droevig,...
somber, verdrietig, sip, treurig, down, zwaarmoedig,...
lusteloos, smartelijk, onaangenaam, somber, morrig,...
somber, desolaat, troosteloos, triest, grauw,...
somber
lusteloos, somber, verdrietig, droevig, gemelijk,...
somber, zwart, zwartgallig, droefgeestig, zwaartillend,...
aalwaardig, knorrig, ontevreden, nors, sikkeneurig,...
kalm, somber, gecovered, gezekerd
onbehaaglijk, bedrukt, neerslachtig, ontmoedigd,...
goor, liederlijk volk, afsnauw, kleurloos, snauw,...
onaangenaam, aalwaardig, morrig, onvriendelijk, stuurs,...
donker, duister, somber