Vergelijkbare woorden van het woord somber zijn:
desolaat, wanhopig, ontroerd, bedroefd, zeer bedroefd,...
zwaarmoedig, droefgeestig, scrupuleus, pessimistisch,...