Vergelijkbare woorden van het woord voegwoord zijn:
bijwoord, voegwoord, ni, ontkennend voegwoord, en niet
tuin, bijwoord, voegwoord, alsdan, dan, alzo, nadat,...
ante, groef, sleuf, insnijding, voegwoord, groeve,...
daar, voegwoord, namelijk, omdat, vermits, naardien,...
eer, voegwoord, vroeger, alvorens, voordat, daarvoor,...
bijwoord, voegwoord, schijn, quasi, kwansuis,...
maar, bijwoord, voegwoord, ondanks, doch, echter,...
voegwoord
bijwoord, voegwoord, toen, daarna, na afloop,...
voegwoord, anders gezegd, of
korteling, daar, voegwoord, poos, wijl, wijle, terwijl,...
voegwoord, daarom, ten einde, onderschikkend voegwoord,...
bijwoord, voegwoord, sedert, vanaf, aan, door, op, uit,...
voegwoord, behalve, indien, anders, uitgezonderd,...
gelijk, voegwoord, naar, zo, ut, ook zo, alzo, evenals,...
voegwoord, opdat